Firma OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Wiesław Lechowicz realizuje usługę opracowania i wdrożenia wymagań ochrony danych osobowych wg RODO

Opracowanie i wdrożenie wymagań ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane „RODO”, polegające na:

 • przeprowadzeniu audytu ochrony danych osobowych wg RODO
 • opracowaniu raportu z audytu ochrony danych osobowych wg RODO
 • przeprowadzaniu oceny ryzyka (szacowanie ryzyka) naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia wg RODO
 • rekomendowaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia wg RODO
 • opracowaniu dokumentu akceptacja ryzyka szczątkowego wg RODO
 • opracowaniu zgód na przetwarzanie danych osobowych wg RODO
 • przeprowadzeniu testu równowagi dla przetwarzania, które jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią wg RODO
 • opracowaniu rejestru czynności przetwarzania wg RODO
 • opracowaniu informacji o przetwarzaniu danych osobowych wg RODO
 • opracowaniu wzorów odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych wg RODO tj.: prawo dostępu, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania, obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie, zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych
 • opracowanie polityki ochrony danych osobowych wg RODO, zawierającej:

opis środków technicznych i organizacyjnych zapewniających przetwarzanie zgodnie z RODO

procedurę przeglądu i uaktualniania zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających przetwarzanie zgodnie z RODO

procedurę zachowania ciągłości działania

procedurę odtwarzania techniki informatycznej po katastrofie w ramach zarządzania ciągłością działania

wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

wzór oświadczenia o zachowaniu tajemnicy danych osobowych

wzór ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

procedurę dokumentowania naruszeń ochrony danych osobowych

wzór raportu naruszeń ochrony danych osobowych

wzór zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych kierowany do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

wzór zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych

 

przepisami o ochronie danych osobowych

polityką ochrony danych osobowych

zastosowanymi środkami technicznymi i organizacyjnymi zapewniającymi przetwarzanie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych

zagrożeniami dla przetwarzania danych osobowych

 • wydaniu zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych
 • opracowaniu umów powierzenia przetwarzania danych osobowych wg RODO
 • opracowaniu dla osób biorących udział w przetwarzaniu danych osobowych indywidualne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych i oświadczenie o zachowaniu tajemnicy oraz aktualizowanie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych wg RODO
 • udzielaniu na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania wg RODO

Usługę opracowania i wdrożenia wymagań ochrony danych osobowych wg RODO realizujemy lokalnie, w siedzibie Zleceniodawcy lub zdalnie, poprzez:

 • zapoznanie z realizowanymi czynnościami przetwarzania danych osobowych, jeżeli są udokumentowane i zostały udostępnione w wersji elektronicznej lub w ramach prowadzenia wywiadu zdalnego 
 • przegląd polityk ochrony danych, jeżeli zostały udokumentowane i wdrożone i zostały udostępnione w wersji elektronicznej
  prowadzenie konsultacji / wywiadów telefonicznych, audio i wideokonferencyjnych (przy wykorzystaniu komunikatorów i platform telekomunikacyjnych, przy zastosowaniu szyfrowanego połączenia) i/lub konsultacji / wywiadów pisemnych (np. przy wykorzystaniu formularzy pytań) za pośrednictwem poczty elektronicznej 
 • monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz polityk ochrony danych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty, przy wykorzystaniu szyfrowanego połączenia pulpitu zdalnego oraz prowadzenia konsultacji zdalnych / wywiadów zdalnych 
 • prowadzenie szkoleń online i webinaria (przy wykorzystaniu platform telekomunikacyjnych, przy zastosowaniu szyfrowanego połączenia)

Informacje o spełnieniu wymagań przez Wiesława Lechowicza do wykonania usługi opracowania i wdrożenia wymagań ochrony danych osobowych wg RODO, w tym posiadanie wymaganych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, są dostępne w zakładce O firmie.

Ponadto firma OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Wiesław Lechowicz realizuje usługi: audytu ochrony danych osobowych wg RODO, szkolenia ochrony danych osobowych wg RODO, przejęcia funkcji inspektora ochrony danych wg RODO, obsługi naruszeń ochrony danych osobowych wg RODO.

Obszar świadczenia usług: woj. dolnośląskie: Wrocław, Dzierżoniów, Lubin, Oleśnica, Oława, Strzelin, Środa Śląska, Świdnica, Trzebnica, Wołów, Ząbkowice Śląskie,...

woj. opolskie: Opole, Brzeg, Grodków, Kluczbork, Krapkowice, Lewin Brzeski, Namysłów, Nysa, Prudnik, ...

 

Kontakt
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Wiesław Lechowicz
Rynek 60, 50-116 Wrocław
kom. 609191161
tel. 717072222
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polityka prywatności